logo
Welkom     |     Onze School    |     Aanmelden     |     Sponsors     |    Foto's     |    in English
ONZE SCHOOL - EEN KORTE HISTORIE

Het idee voor een NTC-school in Bethesda werd geboren in maart 2007. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek onder ouders werd er een oprichtingscommissie in het leven geroepen. Uitgangspunten voor De Nederlandse School in Bethesda waren en zijn:
 • De kwaliteit van de lessen moet hoog zijn; de school moet uitblinken in de kwaliteit van het aangeboden onderwijs;
 • De school moet goed bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk ouders/verzorgers;
 • Bestuur, ouders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor het succes van de school: een open communicatie en openheid van beleid zijn essentieel;
 • De school moet een belangrijke (voorbeeld)functie hebben binnen de Nederlandstalige gemeenschap in DC en omstreken.
In mei 2008 werd de Stichting De Nederlandse School in Bethesda bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. In september 2008 begonnen we met de eerste lessen.

LEERLINGEN


De Nederlandswe School in Bethesda biedt onderwijs voor peuters (kinderen die bij aanvang van het schooljaar 3 en zindelijk zijn) tot en met leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs.

OUDERS


Inspraak/medeweggenschap verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, vergroot de betrokkenheid bij van de school en verkleint de kans op conflicten!
Heb je een kind in de school, dan word je automatisch uitgenodigd voor de ouderbijeenkomsten die drie keer per jaar plaatsvinden.

Voorleesvader Wil je als ouder/verzorger een bijdrage leveren aan de school, denk dan aan:
 • Leerkracht of assistent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directeur, Martine van Meter.
 • Culturele Commissie. Deze commissie organiseert 4 tot 6 keer per jaar de culturele activiteiten, verplicht voor alle leerlingen van de Nederlandse school. Koniginnedag, boekenweek, Nederlandse schilders/schrijvers: bedenk het thema en organiseer de activiteiten.
 • Hulp in de klas. Kom voorlezen, help bij het afnemen van toetsen en/of ondersteun de leerkracht tijdens de les door in kleinere groepjes extra hulp te verlenen.
 • Hulp buiten de klas. Help mee met organiseren van de bibliotheekboeken, organiseer een schoolreisje en - heel belangrijk - zorg er simpelweg voor dat je kind(eren) op tijd op school is/zijn en dat de schoolspullen meekomen naar school.
DE LEERKRACHTEN

Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat het team uit de volgende personen:

Directeur: Martine van Meter
Administrateur: Karen van Loon

Leerkrachten
Peuters: Elisa Gijzel
Groep 1/2: Barbara Wellink
Groep 3a: Martine van Meter
Groep 3b: Fiola van der Meer
Groep 4: Trix van der Vossen
Groep 5: Petra Waslander
Groep 6: Jeroen van Ek
Groep 7: Manon Waalewijn
Groep 8b: Simone van Heijst
Groep 8 en VO 1: Karen van Loon
VO 2 en 3: Olaf 't Erve

Het Groene BoekjeNEDERLANDSE TAAL...

Waarom zou je je kind(eren) aanmelden voor De Nederlandse School in Bethesda?
 • Een goede beheersing van de moedertaal versterkt de (culturele) identiteit van kinderen en vergemakkelijkt het leren van een vreemde taal.
 • Contacten met familie en vrienden in Nederland zijn gemakkelijker te onderhouden.
 • Een kind dat het Nederlands goed beheerst, zal zich meestal na terugkeer in Nederland sociaal en emotioneel sneller thuis voelen.
 • In een groep kunnen kinderen veel van elkaar leren; ze zijn vaak elkaars beste leermeesters.
 • Het blijkt vaak dat ouders het problematisch vinden om hun kinderen zelf - thuis - les te geven.
 • Het is heel gezellig op school en kinderen maken snel Nederlandtalige vriendjes.
EN CULTUUR

witte fietsenDe Nederlandse School in Bethesda organiseert vier tot zes keer per jaar een Culturele Middag. Deze Culturele Middagen zijn onderdeel van het lesprogramma en deelname aan de middagen is verplicht voor de leerlingen van de school.
De zeer creatieve en hardwerkende Culturele Commissie (CC) bepaalt de thema's voor de middagen.
Heb je belangstelling om te helpen, stuur dan een mailtje.

Voor het 2017-2018 schooljaar staan de volgende activiteiten op de kalender:
 • Zaterdag 14 oktober: Kinderboekenweek: "Griezelen!" (peuters t/m groep 7) en bezoek C&O canal voor groep 8 en hoger
 • Zaterdag 18 november: De dierenwereld in Nederland en Belgie
 • Zaterdag 2 december: Sinterklaas surprise (groep 4 tot en met VO3)
 • Zaterdag 16 december: Kerstkoffie
 • Zaterdag 3 februari: De Nederlandse en Belgische keuken
 • Zaterdag 17 maart: Schooluitstapje
 • Zaterdag 28 april: Koningsdag
 • Zaterdag 9 juni: Eindejaarsfeest

kinderboeken EEN BIBLIOTHEEK

De school beschikt over een prachtige collectie boeken. Ieder jaar schaffen we nieuwe boeken aan, maar we ontvangen ook graag boeken die thuis niet meer gelezen worden!

DE LOCATIES

PEUTERS TOT EN MET GROEP 7:
St. Bart's
6900 River Road
Bethesda MD, 20817.

St. Bart's
GROEP 8 TOT EN MET HET VO:
Unitarian Church
6301 River Rd
Bethesda, MD 20817

UnitarianVoor een kaartje, klik hier.

HET LESROOSTER


Peuters t/m groep 7:
Zaterdagochtend van 8.45 tot 11.45uur
Groep 8 t/m VO
Zaterdagochtend van 8.30 tot 11.30uur
Volwassenen:
zaterdagochtend van 9 tot 11uur

BESTUURSLEDEN

Voorzitter:
Eric Korsten
eric_korsten@hotmail.com
(202) 746 2987

Vice voorzitter
Robert van den Berg
vandenberg.ra78@gmail.com

Penningmeester:
Jan Post
jpost@american.edu

Secretaris:
Ellie Kamps
ellykamp72@gmail.com

Lid (liaison culturele commissie):
Ann Fiems
ann.fiems@gmail.comNOTULEN OUDERBIJEENKOMSTEN

Februari 2008
Mei 2008
April 2009
Januari 2010
Mei 2010
December 2010
Mei 2011
Januari 2012
Mei 2012
December 2012
Mei 2013
December 2013
Mei 2014
December 2014
December 2015
Mei 2016
December 2016
Mei 2017


BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Contact opnemen | Veel gestelde vragen | SNOB | De Nederlandse Vereniging | De Nederlandse Ambassade


Deze De Nederlandse School in Bethesda website is ontwikkeld door de initiatiefgroep Na-schools Nederlands in Bethesda (c) Feb 2008.
Voor vragen over deze website kunt u zich wenden tot de webmaster.