logo
Welkom     |     Onze School    |     Aanmelden     |     Sponsors     |    Foto's     |    in English
REGISTRATIEFORMULIEREN

Om het leven wat gemakkelijker te maken is er voor het 2017-2018 één registratieformulierenpakket dat jullie:
  • electronisch kunnen invullen en meteen kunnen emailen (via de link op het formulier) en daarna
  • moeten printen en tekenen en dan met de benodigde plaatsings/inschrijfgelden en de aanbetaling kunnen sturen naar:
    De Nederlandse School in Bethesda – registratie
    7543 Sebago Road
    Bethesda MD 20817

HUIDIGE LEERLINGEN DIE TERUGKOMEN :

Voor huidige leerlingen die terugkomen moet u het registratieformulierenpakket opnieuw invullen. Huidige leerlingen hoeven vanzelfsprekend geen plaatsings-/inschrijfgelden te betalen. U hoeft voor hen het inbtakeformulier ook niet opnieuw in te vullen.

NIEUWE LEERLINGEN

Als u uw kind(eren) voor het eerst wilt aanmelden, neem dan eerst even contact op met de school.
Daarna mag u het registratieformulierenpakket invullen en indienen. Als we de registratieformulieren ontvangen hebben, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprekje met ouder(s) en aangemelde kind(eren).
Tijdens dit gesprekje worden leerlingen (als dat nodig is) getoetst en worden de verwachtingen van de ouders en de school op elkaar afgestemd: we bespreken samen de motivatie van ouders en leerlingen en de haalbaarheid van een bepaald niveau in het Nederlands.

Let op: het is belangrijk voor ouders zich te realiseren dat De Nederlandse School in Bethesda een school is waarbij we verwachten dat leerlingen aanwezig zijn in de les en altijd het huiswerk maken!

Na het gesprekje beslist de directeur of de leerling aangenomen kan worden, aangenomen onder voorwaarde of helaas afgewezen moet worden.
Als uw leerling onder voorwaarde aangenomen wordt (omdat bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of uw kind voldoende Nederlands spreekt) is er iedere maand contact tussen de ouder en de school en wordt na twee maanden bekeken of de school uw kind voldoende kan bieden. De motivatie van de leerling (altijd aanwezig en huiswerk gemaakt) speelt hierbij een belangrijke rol.
Als uw kind afgewezen wordt leggen we vanzelfsprekend goed uit waarom we denken dat de school onvoldoende te bieden heeft.

SCHOOLGELDEN

Het schoolgeld voor het 2017/2018 schooljaar bedraagt $2900 per leerling. Ouders die geen vergoeding voor schoolgelden ontvangen betalen $1400. Ouders/verzorgers die een gedeeltelijke vergoeding van het schoolgeld ontvangen via hun werkgever, betalen $ 2400.

Het plaatsings-/inschrijfgeld voor NIEUWE LEERLINGEN is vastgesteld op $150 per leerling (eenmalig en niet terugbetaalbaar).

Ouders ontvangen een rekening voor het schoolgeld.

Hieronder een overzicht van hoe de te betalen schoolgelden geregeld zijn:

schoolgelden


SCHOOLGELDEN BETALEN VIA PAYPAL
Contact opnemen | Veel gestelde vragen | SNOB | De Nederlandse Vereniging | De Nederlandse Ambassade


Deze De Nederlandse School in Bethesda website is ontwikkeld door de initiatiefgroep Na-schools Nederlands in Bethesda (c) Feb 2008.
Voor vragen over deze website kunt u zich wenden tot de webmaster.